JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

POŘAD BOHOSLUŽEB A FARNÍ INFORMACE

Category: Uncategorised Published: Friday, 24 March 2017 Written by Super User

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB A FARNÍ INFORMACEDen

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Neděle

21.5.

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:45

za rodinu Strejčkovou a Brzobohatou

10:30

za děti, které poprvé přijímají eucharistii a jejich rodiče

Pondělí

22.5.

Pondělí
po 6. neděli velikonoční

Výročí posvěcení katedrály

19:00

za Miloslava Diváckého, manželku, Rudolfa Pavlovce
a za duše v očistci

Úterý

Út po 6. neděli velikonoční

 

 

Středa

24.5.

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – vigilie

doporučený svátek

17:00

MOKRÁ za všechny zemřelé z rodiny Patákovy a Vaňáčkovy
a za všechny duše v očistci

18:30

VELATICE
za Bohumila Kosíka, živou a zemřelou rodinu Kosíkovu

Čtvrtek

25.5.

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - doporučený svátek

19:00

za sestru Manetu Odehnalovou a její rodinu

 

Nešpory

Pátek

Novéna k Duchu svatému

 

 

Sobota

27.5.

Sobota
po 6. neděli velikonoční

Novéna k Duchu svatému

11:00

SVATBA ve mši svaté Michala Horáka a Jany Buchtové

17:30

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ za Františku a Bohuslava Andrysíkovy a celou živou a zemřelou rodinu

20:00

Společná eucharistická adorace

Neděle

28.5.

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Měsíční sbírka

7:45

za správné využívání sdělovacích prostředků,
námi i celou společností

10:45

za všechny obyvatele našich farností

15:00

KŘEST narozeného Jakuba Kousala z Tvarožné

18:00

Děkovná adorace za dar prvního přijetí eucharistie dětí 

 • Je posunutý čas bohoslužby ve čtvrtek o slavnosti Nanebevstoupení Páněna 19 h.

 • Na májové rozjímání a modlitby s Matkou Boží

  • dnes jste zvaní ve Tvarožné místo do kostela na Santon,

  • příští neděli místo do kapličky na horákovské návsi ke kapli Mitrovských
   ve 14 hodin.

 • Od pátku začneme společnou prosebnou novénu o obnovu daru Ducha svatého. Bude ve stejných časech jako dosud májové modlitby.

 • Snoubenci sobotní svatby ze sousedních farností vás zvou.

 • Udělovat svátosti nemocným ve Velaticích budu tento pátek.

 • Kdo jste ochotní pomoci na Šprýmiádě, zveme vás na přípravné setkání příští neděli 28.5. v 18 hodin do skautské klubovny ve Tvarožné.

   

   

  Naši ministranti byli minulý týden na ministrantském dni v olomouckém semináři. Vyprávění o této události zde.

   

Omluvte dočasnou minimální funkčnost stránek.

 

Příběhy pro děti jsou Zde

 

Kontakt: 736 65 13 67; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Hits: 5025